IFMuC

El projecte IFMuC va néixer el 2001 en el si del Departament d’Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb l’objectiu de catalogar els fons musicals de Catalunya a fi de facilitar l’accés on-line als registres catalogràfics. La Revista Musical Catalana ofereix una breu descripció de cadascun del fons musicals que es conserven arreu de Catalunya.