Autor

David
Puertas

Músic i periodista barceloní, ha fet de la divulgació musical la seva especialitat. És autor de diversos llibres i de dotzenes de guions per a espectacles musicals. Col·labora amb la «Revista Musical Catalana» des de l’any 1992 i en publica els mots encreuats, ininterrompudament des del 2002 amb el pseudònim d’Eduard V. Patsi.

Articles de David Puertas