Autor

Jordi
Alomar

Musicòleg i gestor cultural. És investigador predoctoral al Centre d'Estudis de Cultura, Política i Societat del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona. Compta amb publicacions a la Revista Musical Catalana, Editorial Universidad de Granada, Revista de Musicología i Revista Lluc, entre d'altres. Ha estat professor al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola Superior de Música del Taller de Músics de Barcelona i al Servei d'Activitats Culturals de la UIB. En l'àmbit de la gestió i el comissariat, ha dirigit el festival Encontre Internacional de Compositors (2009-2012), així com en l'actualitat el festival IF Barcelona i la Setmana de Música Antiga de la Colònia de Sant Pere, Mallorca.

Articles de Jordi Alomar