Subscriu-te

Joaquim Molins, nou president del Patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu

Josep Molins. © EFE (imatge d’arxiu)
Josep Molins. © EFE (imatge d’arxiu)

El president de la Generalitat, president d’honor del Patronat del Gran Teatre del Liceu, un cop escoltades les opinions del Patronat, ha nomenat president del Liceu Joaquim Molins, que assumirà el càrrec per un període de cinc anys renovables. Molins també serà president de la Comissió Executiva del Teatre.

Nascut a Barcelona l’any 1945, Joaquim Molins és enginyer industrial i màster en Economia i Direcció d’Empreses per l’IESE. Durant la seva trajectòria política, va ser diputat a Madrid, conseller de Comerç i Turisme i de Política Territorial i Obres Públiques, així com candidat a l’Alcaldia de Barcelona. Ja retirat de la vida política, l’any passat va ser escollit conseller delegat de Barcelona Regional, l’agència metropolitana de desenvolupament urbanístic i d’infraestructures.

El nomenament de Molins com a president del Patronat és fruit de les modificacions en els estatuts del Liceu que es van aprovar el 16 de juliol de 2012. Els representants de les institucions públiques i del sector privat que integren els òrgans de govern del Liceu (Generalitat de Catalunya, Ministeri de Cultura, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Consell de Mecenatge i Societat del Gran Teatre del Liceu) van acordar que la Presidència del Liceu deixés de ser rotatòria entre les administracions que en formen part per passar a recaure en mans d’un representant de la societat civil. Amb el nomenament de Molins es garanteix la continuïtat en l’exercici de la Presidència i la seva dedicació intensiva.

Molins també serà president de la Comissió Executiva, càrrec que els darrers mesos havia assumit el conseller de Cultura des de l’esmentada modificació dels estatuts del juliol passat. El Patronat tindrà, a més, quatre vicepresidències, que seran: el conseller de Cultura, el secretari d’Estat de Cultura, l’alcalde de Barcelona i el president de la Diputació de Barcelona.

D’acord amb el que estableixen els estatuts, s’han nomenat els nous representants de la Generalitat (Pilar Pifarré, secretària general del Departament de Cultura; Jordi Sellas, director general de Promoció i Coordinació Cultural, i Josep Maria Busquets), del Ministeri de Cultura (Santiago de Torres i Francisco Gaudier) i de la Societat del Gran Teatre del Liceu (Àgueda Viñamata). Continuen els mateixos representants de la Diputació de Barcelona, de l’Ajuntament de Barcelona i del Consell de Mecenatge.

En la reunió també s’ha aprovat la modificació del Pla Director 2012-13/2016-17. Aquest full de ruta del Teatre permetrà consolidar-ne el futur i garantir-ne la sostenibilitat. El Pla Director es basa en tres eixos centrals: el manteniment de la qualitat artística, la consolidació del projecte musical i la funció social del Teatre, tot reforçant-hi el pes del mecenatge, tant empresarial com particular. Així mateix, el nou Pla inclou l’adequació de l’oferta a la demanda prevista, tot mantenint el nombre de títols d’òpera i conjugant la màxima ocupació amb el nivell òptim d’ingressos. Així mateix, preveu la congelació de les aportacions de les administracions a les noves xifres establertes per a la temporada 2012-13.

Francisco Gaudier. © A. Bofill
Francisco Gaudier. © A. Bofill

Francisco Gaudier, president de la nova Liceu Barcelona Opera House US Foundation

El nomenament de Molins s’afegeix al de Francisco Gaudier com a president de la nova Liceu Barcelona Opera House US Foundation, entitat sense ànim de lucre creada per establir vincles culturals, socials i econòmics entre el Gran Teatre del Liceu i la societat civil americana.

Nascut a Barcelona, Francisco Gaudier té una llarga vinculació amb els Estats Units, a través de la distribució a Espanya de marques americanes. A més, Gaudier està estretament lligat al món musical i operístic, especialment al Gran Teatre del Liceu, del qual és mecenes. La seva gran afinitat amb el Teatre l’ha portat a ocupar la vicepresidència del Cercle del Liceu.

Amant de la música en general, i de l’òpera en particular, Gaudier manté estrets contactes internacionals en aquests àmbits. El seu paper en la Presidència de la Liceu Barcelona Opera House US Foundation serà clau a l’hora d’impulsar –tant des de Barcelona com des de Nova York– els vincles entre el Gran Teatre del Liceu i la societat civil americana.

El primer objectiu de Gaudier serà la constitució del Patronat de la Liceu Barcelona Opera House US Foundation, per a la qual comptarà amb el director executiu de l’entitat, Marc Busquets, que treballa en el projecte des de la seva gestació.

Concebuda a partir de la col·laboració entre el Liceu i Levante Capital Partners, la Liceu Barcelona Opera House US Foundation ha de permetre la consolidació de l’intercanvi artístic i cultural entre el Gran Teatre del Liceu i la societat americana amb l’aportació de fons filantròpics procedents dels Estats Units per al finançament de projectes artístics del Gran Teatre del Liceu. Per a tot el procés legal, l’entitat disposa de la participació de Baker & McKenzie, que hi aporta, sense càrrec, els seus serveis i l’assessorament legal necessari.

La creació de la Liceu Barcelona Opera House US Foundation marca l’inici de l’estratègia de mecenatge internacional del Gran Teatre del Liceu, ja prevista en el Pla Director del Teatre, com a resposta a la necessitat de buscar noves fórmules per col·laborar amb el sector privat i aconseguir nous ingressos, a conseqüència del canvi de model de finançament de les entitats culturals.

Descarregar PDF
Twitter feed is not available at the moment.
Segueix-nos a Twitter