Autor

Jaume
Comellas

Terrassenc de naixement i de cor i barcelonès de llarga residència i ampli afecte. Edat que mira de reüll el dígit 8 i casat reeixit que ho fa més a prop. Polititulat universitari: Professor Mercantil, (ADE), Periodisme (doctor) i Història. Periodista vocacional des de l'òvul just fecundat. 27 anys director de la Revista Musical Catalana i col·laborador de les principals publicacions catalanes no diàries. Premi Nacional de Periodisme i professor de la Facultat de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra durant 17 cursos. Exercici de crítica musical, teatral i TV. Autor de sis llibres.

Articles de Jaume Comellas